Vai Trò Của Quản Tài Viên Trong Quá Trình Giải Quyết Phá Sản

Phá sản – thủ tục vừa là công cụ cho các doanh nghiệp khi mất khả năng thanh toán giải quyết tình hình khó khăn của công ty, vừa là công cụ giải quyết các khoản nợ cho các chủ nợ. Dù đã được quy định cụ thể về thủ tục giải quyết, tuy nhiên thủ tục giải quyết phá sản vẫn còn nhiều khó khăn cho người thực hiện. Trong quá trình giải quyết phá sản, một thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết phá sản là quản tài viên vụ việc. Như vậy, quản tài viên là gì? Vai trò của quản tài viên trong quá trình giải quyết phá sản là gì?

Khái niệm quản tài viên

Điều 4 khoản 7 Luật phá sản 2014 quy định:

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.”

Điều kiện hành nghề quản tài viên

Được quy định tại điều 12 Luật phá sản 2014, các điều kiện của cá nhân hành nghề quản tài viên là:

“1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.”

quan-tai-vien

Vai trò của quản tài viên trong quá trình giải quyết phá sản

“1. Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

a) Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

c) Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

d) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

đ) Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

e) Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

g) Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

h) Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

i) Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

quan-tai-vien

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

3. Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

a) Thu thập tài liệu, chứng cứ;

b) Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

c) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”

Với các quyền và nghĩa vụ như trên, Quản tài viên là người hỗ trợ cả doanh nghiệp, Toà án, đảm bảo sự minh bạch, chính xác quá trình xử lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản tại Toà án.

quan-tai-vien

Liên hệ với Luật An Phú chúng tôi để được hỗ trợ, đại diện giải quyết các vụ việc liên quan đến phá sản doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ

Địa chỉ: Lầu 9, 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Hotline: 096 630 9023

Nguồn: luatanphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *